Jaką wentylację wybrać
dom energooszczędny
Budujemy wentylację z odzyskiem ciepła
dom energooszczędny
Gruntowy wymiennik ciepła - dobrze i tanio
dom energooszczędny
gruntowy wymiennik ciepła

Jak wykonać żwirowy wymiennik ciepła

Część II poradnika

poniżej przekonasz się, że wykonanie gruntowego wymiennika ciepła wcale nie jest skomplikowane

Jak samodzielnie wykonać GWC

wszystko znajdziesz poniżej:
Żwirowy GWC - wskazówki wykonawcze
 

Miejsce na GWC

Przystępując do wykonania GWC trzeba brać pod uwagę lokalne warunki gruntowo-wodne, wielkość działki ilość dostępnego miejsca i oczywiście koszty.
GWC dobrze jest umieścić w gruncie wilgotnym, ale nie nawodnionym. Wilgotny i gliniasty grunt lepszy jest lepszy niż suchy czy piaszczysty - ciepło w nim lepiej się rozchodzi. W gruncie piaszczystym suchym z kolei GWC nie będzie dobrze i efektywnie działał, gdyż ciepło rozchodzi się w nim słabo. Z tego względu grunty wilgotne i mokre będą miały większą sprawność cieplną niż grunty suche i piaszczyste.
Złoże żwirowe nie należy więc umieszczać w suchym piasku ani też w gruntach nawodnionych, w których będzie często zalewane.

Żwirowy wymiennik ciepła a poziom wód gruntowych

Robiąc wykop trzeba też pamiętać o tym, że złoże żwirowe powinno się znaleźć powyżej poziomu wód gruntowych. Poziom ten można sprawdzić w najbliższej studni, stawie, rowie, popytać najbliższych sąsiadów co było w poprzednich latach lub zrobić próbny wykop. Jeśli zwierciadło wód gruntowych jest nisko, to dobrze. Można wówczas umiejscowić GWC na terenie działki na głębokości 1,30 m, czyli tak, że nie będzie to przeszkadzało w jej swobodnym zagospodarowaniu. Pokazuje to poniższy rysunek w wariancie (1).
Jeśli poziom wód gruntowych jest za wysoki np. na głębokości 0,5m pod powierzchnią terenu, to można też podnieść w górę cały GWC i nad nim podnieść trochę grunt (usypać małą górkę), co obrazuje poniższy rysunek w wariancie (2).

żwirowy  wymiennik ciepła, a wody gruntowe Można też zabezpieczyć złoże żwirowe od góry układając na nim warstwę izolacyjną z twardszego styropianu gr. 10-12cm. Styropian dobrze zabezpieczy żwir od góry i ustabilizuje temperaturę w GWC. Zabiegi te pozwalają uniknąć głębokich wykopów i dzięki temu uprościć prace, dlatego najczęściej stosuje się właśnie takie rozwiązanie.

Przygotowanie wykopu pod GWC

Wykop wykonać o wymiarach ~3,0x6,5 m (szerokość A=~3,0m), z dodatkowym poszerzeniem schodkowym dookoła złoża żwirowego na ok. 1-1,5m.
Jeśli chcemy mieć GWC o większej pojemności cieplnej i większej wydajności, wówczas długość "B" można zwiększyć ponad 6,5m. Im większy GWC, tym lepiej, ale zazwyczaj musimy też liczyć się ograniczeniami na małej działce i z kosztami - więc przeważnie będzie tu jakiś kompromis.
O wydajności cieplnej takiego wymiennika ciepła decyduje przede wszystkim powierzchnia styku z gruntem - a więc powierzchnia, na której dochodzi do wymiany ciepła. Jeśli więc żwir rozłożymy na większej powierzchni, tym lepsze uzyskamy efekty.

GWC żwirowy - przekrój poprzeczny wykopu
wykop pod żwirowy  wymiennik ciepła Głębokość wykopu ok. 1,3m - wyrównać dno.
Na półkach wykopu po obu stronach dobrze jest jeszcze wykonać studzienki chłonne - wywiercić wiertnicą ogrodniczą po obu stronach złoża żwirowego, po trzy pionowe otwory i zasypać je żwirem. Jest to dodatkowe zabezpieczenie złoża żwirowego przed zalaniem w okresach intensywnych i długotrwałych opadów deszczu.

Dom energooszczędny z gruntowym wymiennikiem ciepła

Jak głęboko umieścić GWC w gruncie

Z zasady GWC powinien być głębiej niż wynosi głębokość przemarzania. A głębokość przemarzania wynosi zazwyczaj 1-1,2m w zależności od regionu. Poniżej tej granicy temperatura gruntu jest zawsze dodatnia.
Im głębiej, tym temperatura jest bardziej stabilna niezależnie od pory roku i tym lepiej dla GWC. Złoże żwirowe GWC należy umieścić w strefie stabilnej, gdzie grunt w zimie nie przemarza.
  • Z jednej strony dobrze byłoby umieścić złoże żwirowe jak najgłębiej.
  • Z drugiej strony, im głębiej, tym trudniej będzie wykonać GWC. Koszty też będą większe.
  • Trzecia istotna sprawa, to poziom zwierciadła wód gruntowych, jaki występuje w miejscu budowy, bo w wodzie żwirowy GWC działał nie będzie. A im bardziej zagłębimy w gruncie GWC, to ten problem będzie narastał.
Poziom dużej stabilności można przesunąć w górę stosując izolację ze styropianu. Często również unikniemy dzięki temu problemów z zalewaniem złoża żwirowego. Jest to często spotykana i zalecana praktyka. Nie trzeba wówczas robić głębokich wykopów.

Drugi sposób na podniesienie złoża żwirowego do góry i ominięcie wysokiego poziomu wód gruntowych, to spłaszczenie warstwy żwiru wg sposobu opisanego na sąsiedniej stronie.

zobacz


Więcej informacji i porad na temat wykonania GWC typu żwirowego dla domu, jak też wiele innych porad i wskazówek znajdziesz przechodząc do poradnika GWC - "Wentylacyjne ABC"

poradnik GWC dla domu
Tagi: