kominkowe ABC

Drewno kominkowe

Drewno do palenia w kominku - cechy i parametry

  • Jakie drewno do kominka - na co zwracać uwagę przy wyborze i zakupie
  • Dla przejrzystości, warto przedstawić właściwości drewna opałowego, stosowane w praktyce jednostki miary drewna i związane z nimi przeliczniki.
 

Własności drewna opałowego

Gęstość drewna

Gęstość [kg/m3] drewna zależy od jego rodzaju - dąb, buk, brzoza .... - każde z nich ma inną wartość gęstości. Trzeba też pamiętać, że drewno nawet jednego rodzaju, będzie mieć różną gęstość zależną od stopnia wilgotności. Np. wysuszone drewno brzozowe o wilgotności 15% będzie mieć gęstość 650 kg/m3 - niższą niż to samo drewno świeżo ścięte, dla którego gęstość ta wyniesie 950 kg/m3.

Kominek - drewno kominkowe

kominek w domu - jakie drewno do kominka poradnik

Wilgotność drewna kominkowego

Wilgotne drewno (surowe) zawiera dużo wody - nawet 50-65% całej masy:
  • Drewno dębowe o wilgotności 15% ma gęstość 710 kg/m3, ale świeżo ścięte aż 1080 kg/m3.
  • Przesuszony grab o wilgotności 15% ma gęstość 830 kg/m3, ale świeżo ścięty aż 1080 kg/m3.
  • Brzoza o wilgotności 15% ma gęstość 650 kg/m3, ale świeżo ścięta aż 950 kg/m3.
  • Buk wysuszony do wilgotności 15% ma gęstość 730 kg/m3, ale świeżo ścięty aż 990 kg/m3.
  • Olcha o wilgotności 15% ma gęstość 530 kg/m3, ale świeżo ścięta aż 890 kg/m3.
Wilgotność drewna opałowego ma duże znaczenie energetyczne. Im niższa wilgotność tym wartość opałowa jest większa i zużyjemy mniej drewna. Wartość energetyczna szybko spada wraz ze wzrostem wilgotności.
Przykładowo drewno brzowe o wilgotności 15-18% ma wartość energetyczną ~2000 kWh/mp, ale przy wilgotności 45% wartość opałowa wynosi tylko 1100 kWh/mp. Podczas spalania drewna, zawarta w nim woda paruje, co pochłania dużo energii cieplnej - im więcej wody, tym mniej uzyskamy ciepła - za to będzie więcej dymu.
Widać wyraźnie, że nie warto palić drewnem o dużej wilgotności.

Jednostki miary drewna opałowego spotykane na rynku

Metr sześcienny drewna (kubik).
1m3 drewna - [1x1x1m]. Służy do określania ilości masywnego drewna bez pustych przestrzeni.

Metr przestrzenny drewna
Najczęściej spotykana jednostka, gdy kupujemy drewno opałowe to 1 mp (metr przestrzenny) drewna rozdrobnionego ale układanego. Drewno w kawałkach ułożone w przestrzeni 1m3 [1x1x1m], gdzie pomiędzy kawałkami drewna znajdują się wolne przestrzenie. Jeden metr przestrzenny odpowiada 0,65-0,70 m3 masywnego drewna, a więc masa tak kupionego drewna będzie mniejsza od masy 1m3.
Metr przestrzenny nasypowy (czasami tak właśnie sprzedający mierzy, gdy kupujemy drewno sypane luzem) 1 mpn.
Oznacza ilość drewna w postaci rozdrobnionej (kłody, szczapy, zrębki, polana), nasypanego luzem do pojemnika o objętości 1 m3. Jeśli kupujemy drewno wg tej jednostki, to masa drewna będzie jeszcze niższa.
Jeden metr przestrzenny nasypowy odpowiada 0,50 m3 masywnego drewna.

Jak oszacować ilość drewna w kawałkach, którą dostawca przywiózł nam luzem na samochodzie ciężarowym ?
Zmierzmy wielkość skrzyni załadunkowej - np. 2,20*4,50*0,60 m = 5,94 m3.
Jeśli skrzynia wypełniona jest do pełnej wysokości, a drewno zostało w nim nasypane luzem, to objętość dowiezionego drewna wyniesie 5,94 mpn (metrów przestrzennych nasypowych).
Można to dalej przeliczyć na ilość drewna układanego [mp],    czyli: 5,94 *0,65 = 3,86 mp
zaś ilość drewna (pełnego) wyniesie: 5,94 *0,50 = 2,97 m3
Trzeba mieć na uwadze to, że nie jest to pomiar dokładny, lecz przybliżony - jest to swego rodzaju ocena i kontrola, czy sprzedający się nie pomylił się w ilości dowiezionego drewna.

Czasami też sprzedający posługują się kilogramami - czyli masą drewna.
Przykładowo weźmy drewno bukowe o wilgotności 15%:
  • 1 m3 drewna ma masę (wagę) 650 kg
  • 1 mp drewna ma masę 650*0,70= 455 kg
  • 1 mpn drewna będzia miał masę 650*0,50 = 325 kg
Ale trzeba tu pamiętać, że drewno o większej wilgotności ma też większą masę.
W dalszej części będziemy posługiwać się jednostką miary objętości 1 mp.

Spalanie drewna od kuchni
Gorąco polecam ten artykuł wszystkim użytkownikom kominków. Wykonawcom kominków zresztą też. Tu jest elementarz spalania drewna - konkretnie i prostym językiem.
Podziękowania dla autora artykułu za rzeczowe i dogłębne przedstawienie tematu.
 

Ile potrzeba drewna do kominka na jeden sezon grzewczy oraz jak przedstawiają się koszty ogrzewania kominkiem w sezonie, dowiesz się w następnej części:

Więcej o paleniu w kominku:
Więcej informacji znajdziesz przechodząc do poradnika kominkowego - "Kominkowe ABC"
kominkowe ABC

Ogrzewanie kominkiem - parametry energetyczne drewna opałowego

* Kaloryczność drewna - inaczej wartość opałowa.
* Im twardsze drewna, tym jego kaloryczność jest większa.
* Im drewno bardziej suche, tym jego kaloryczność jest większa.

Jednym z wartościowszych gatunków drewna na opał jest grab, który spala się powoli i produkuje przy tym dużo energii. Nieco niższą kalorycznością cechują się takie gatunki jak: buk, dąb, jesion i akacja. Gorszym opałem jest brzoza, klon oraz wiąz. A najmniejszą wartością opałową wykazują się: lipa, topola wierzba - spalają się szybciej i dają mniej ciepła.
W poniższej tabeli przedstawiono orientacyjną wartość opałową (kWh/mp) wybranych gatunków drewna przy wilgotności drewna 15-18%, czyli odpowiedniego do palenia w kominku.
Rodzaj drewna Gęstość
[kg/m3]
Wartość opałowa
[kWh/mp]
Grab7202300
Dąb6302200
Buk6502200
Brzoza5802000
Olcha5301600
Tagi: 
 
GWC