DOMY CIEPŁE  i ENERGOOSZCZĘDNE
dom energooszczędny

wentylacja mechaniczna w domu

Wentylacja mechaniczna w budynkach energooszczędnych - [cz.3]

Wentylacja w domu

Wentylacja budynku to w skrócie wyrzucanie zużytego (nieświeżego) powietrze poza budynek, i wprowadzanie w jego miejsce z zewnątrz powietrza świeżego.
Wentylacja mechaniczna w domu jednorodzinnym zapewnia przede wszystkim sprawną wymianę powietrza w każdych warunkach atmosferycznych i to niezależnie od pory roku, i warunków atmosferycznych na zewnątrz. Działa cały rok, a nie tylko w okresie zimowym. Polega na stałym i systematycznym przewietrzaniu domu by utrzymać właściwy wewnętrzny klimat w domu.

Budynek z wentylacją mechaniczną musi być maksymalnie szczelny - na ile tylko jest to możliwe.
Nie powinno być w nim żadnych otwartych kominów, wywietrzników w drzwiach, nawietrzaków w oknach i innych przejść przez ściany, które mogą powodować niekontrolowany przepływ powietrza. Nie może też być w nim kratek wentylacyjnych odprowadzających powietrze do komina czy przez ścianę na zewnątrz budynku. Nie może być żadnych dodatkowych wentylatorków w łazienkach i WC, ani wyciągu w okapie nadkuchennym.

W największym uproszczeniu instalacja składa się z centrali wentylacyjnej z wentylatorami i wymiennikiem ciepła oraz kanałów. Kanały wentylacyjne doprowadzają do pomieszczeń powietrze czyste i odprowadzają powietrze zużyte. Powietrze wentylacyjne porusza przez pomieszczenia domu się w sposób zaplanowany, przemyślany i kontrolowany.

Wentylacja z rekuperacją ciepła

W okresie zimowym wyrzucane powietrze jest ogrzane, zaś zasysane do budynku jest zimne i trzeba go ogrzać. Wraz z zużytym powietrzem wyrzucamy z domu również ... ciepło.

Urządzenie z wentylatorami i wymiennikiem ciepła nazywamy centralą wentylacyjną, a często też rekuperatorem. Rekuperacja ciepła polega na odzyskaniu ciepła z zużytego powietrza i ponowne wykorzystanie go do wstępnego ogrzewania powietrza zasysanego do domu.
Wentylacja z rekuperacją ciepła to instalacja, która łączy wentylację domu z odzyskiem ciepła. Nie da się tego osiągnąć przy wentylacji grawitacyjnej. Jeśli więc chcemy mieć dom energooszczędny, to warto zdecydować się na takie rozwiązanie.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna składa się z kanałów (przewodów) wentylacyjnych i z wentylatorów nawiewnego i wywiewnego. Urządzenie które łączy w sobie wentylatory nawiewny i wywiewny oraz wymiennik ciepła nazywane jest centralą wentylacyjną lub rekuperatorem.
W rekuperatorze znajdują się filtry powietrza, dwa wentylatory (nawiewny i wywiewny) wymiennik ciepła, kanały (wlotowe i wylotowe) i sterownik regulujący pracę urządzenia. W wymienniku ciepła energia cieplna przekazywana jest pomiędzy strumieniami powietrza nawiewanego i wywiewanego. Przepływają one sąsiednimi ale stykającymi się kanałami - nie dochodzi do mieszania się powietrza zużytego z powietrzem świeżym. Mamy dzięki temu pewność, że cała rodzina będzie oddychać świeżym i czystym powietrzem.
Całość tworzy instalację wentylacyjną z odzyskiem ciepła.

Odzyskiwanie ciepła z wentylacji w efekcie daje nam zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynków. W efekcie możemy zastosować mniejszy kocioł do ogrzewania domu. Zmniejszymy też koszty ogrzewania budynku.
A jak połączyć wentylację mechaniczną z kominkiem, przeczytasz w rozdziale dotyczącym kominka.

Czy wentylacja mechaniczna musi działać cały czas ?

Wentylacja mechaniczna powinna z zasady działać cały czas - po to jest.
Ale jeśli chcemy ją wyłączyć np. latem, to nie ma przeszkód. Trzeba tylko pamiętać, że wtedy musimy sobie zapewnić świeże powietrze do oddychania w tradycyjny sposób. Otwieramy wówczas okna lub przewietrzamy dom np. co godzinę.
Sytuacje awaryjne:
Do działania rekuperatora potrzebny jest prąd, ale czasem może go zabraknąć - co wtedy ?
Spokojnie - jeśli awaria jest krótkotrwała, nie dłuższa niż dobę, to nic się nie dzieje - przetrwamy. Można przecież zawsze przewietrzyć pomieszczenia (nawet zimą), można też rozszczelnić na krótki czas okna, żeby zapewnić sobie trochę dopływu świeżego powietrza.


Czyste powietrze w domu energooszczędnym

Jak zapewnić dobrą, skuteczną i niedrogą wentylację oraz zdrowy klimat wewnątrz budynku. Co zrobić aby ta dobra wentylacja wiele nas nie kosztowała.

wentylacja w domu

W trosce o czyste i świeże powietrze w domu


Tagi: