ABC wentylacji w domu - poradnik
wentylacja mechaniczna w domu

Budowa domu energooszczędnego z wentylacją mechaniczną

Poniżej przedstawiono podstawowe wskazówki do projektu wentylacji:
  • schemat i zasadę działania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • elementy składowe instalacji wentylacyjnej z rekuperatorem
  • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wskazówki wykonawcze
  • co zawiera projekt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - projekt

Jak działa wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Na poniższym rysunku przedstawiono ogólną zasadę działania wentylacji mechanicznej z rekuperatorem.
Dzięki instalacji wentylacyjnej powietrze przepływa przez budynek w sposób planowany i kontrolowany od pomieszczeń "czystych", do pomieszczeń "brudnych". Do "czystych" można zaliczyć: salon i sypialnie, zaś do "brudnych" kuchnię, łazienkę, WC, przedsionek.

Poniższy szkic przedstawia schemat jak działa wentylacja mechaniczna
wentylacja mechaniczna z rekuperatorem

A więc po kolei:

Z czego się składa instalacja wentylacyjna

Czerpnia powietrza

To do niej powietrze zewnętrzne (świeże) zasysane jest z atmosfery zewnętrznej do instalacji.
Czerpnię umieszczamy na ścianie zewnętrznej domu. Często też umieszczana jest w ogródku lub na dachu.

Centrala wentylacyjna - serce instalacji wentylacyjnej

To serce instalacji - urządzenie wymuszające obieg powietrza w instalacji.
Umieszczona jest zazwyczaj wewnątrz budynku najlepiej w pomieszczeniu ocieplonym. Rekuperator (centrala) ma zazwyczaj dwa wentylatory (nawiewny i wywiewny), filtr powietrza, wymiennik ciepła i sterownik.

Kanały powietrzne

Budowane z rur metalowych lub z tworzywa sztucznego, którymi płynie powietrze wentylacyjne:
- kanały nawiewne, doprowadzające czyste świeże powietrze do pomieszczeń "czystych"
- kanały wywiewne, odprowadzające zużyte powietrze z pomieszczeń "brudnych"

Wyrzutnia powietrza

Wydala zużyte powietrze z instalacji do atmosfery zewnętrznej. Umieszczana zazwyczaj na ścianie bocznej domu lub na dachu.

Budowa domu z wentylacją mechaniczną

projekt wentylacji mechanicznej dla domu

Co powinien zawierać projekt instalacji wentylacyjnej

  • wskazywać strefy budynku powietrza nawiewanego i usuwanego,
  • przebieg trasy kanałów, ich średnice, skrzynki rozdzielcze, skrzynki zbiorcze oraz ich izolacje termiczne
  • wskazuje miejsca umieszczenia czerpni i wyrzutni powietrza,
  • pokazuje rozmieszczenie anemostatów (lub kratek) nawiewnych i wywiewnych
  • ilości powietrza nawiewanego i usuwanego z poszczególnych pomieszczeń,
  • określa wielkość centrali wentylacyjnej - wydajność [m3/h] oraz potrzebny jej spręż [Pa]

Działanie instalacji

Informacje na temat działania wentylacji mechanicznej w domu, jak też wiele innych informacji znajdziesz przechodząc do poradnika wentylacyjnego - "Wentylacyjne ABC"

jak działa wentylacja mechaniczna w domu
Tagi: