Jaką wentylację wybrać
dom energooszczędny
Budujemy wentylację z odzyskiem ciepła
dom energooszczędny
Gruntowy wymiennik ciepła - dobrze i tanio
dom energooszczędny
wentylacja mechaniczna w domu

Budowa domu energooszczędnego z wentylacją mechaniczną

Poniżej przedstawiono podstawowe wskazówki do projektu wentylacji:
 • schemat i zasadę działania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • elementy składowe instalacji wentylacyjnej z rekuperatorem
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wskazówki wykonawcze
 • co zawiera projekt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - projekt

Jak działa wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Na poniższym rysunku przedstawiono ogólną zasadę działania wentylacji mechanicznej z rekuperatorem.
Dzięki instalacji wentylacyjnej powietrze przepływa przez budynek w sposób planowany i kontrolowany od pomieszczeń "czystych", do pomieszczeń "brudnych". Do "czystych" można zaliczyć: salon i sypialnie, zaś do "brudnych" kuchnię, łazienkę, WC, przedsionek.

Poniższy szkic przedstawia schemat jak działa wentylacja mechaniczna
wentylacja mechaniczna z rekuperatorem

A więc po kolei:

Z czego się składa instalacja wentylacyjna

Czerpnia powietrza

To początkowy punkt instalacji, w którym powietrze zewnętrzne (świeże) zasysane jest z atmosfery zewnętrznej do instalacji.
Czerpnia może się znajdować na ścianie bocznej zewnętrznej budynku, może być umieszczona na trawniku w ogródku skąd powietrze zasysane będzie podziemną rurą do budynku, lub też może znajdować się na dachu.

Centrala wentylacyjna - serce instalacji wentylacyjnej

To urządzenie wymusza obieg powietrza w instalacji.
Umieszczona jest zazwyczaj w budynku. W centrali znajdują się zazwyczaj dwa wentylatory (nawiewny i wywiewny), filtr powietrza, wymiennik ciepła i sterownik.

Kanały powietrzne

To rury metalowe lub z tworzywa sztucznego, którymi płynie powietrze wentylacyjne:
- kanały nawiewne, którymi doprowadza się czyste świeże powietrze do pomieszczeń "czystych"
- kanały wywiewne, którymi odprowadza się zużyte (nieświeże) powietrze z pomieszczeń "brudnych"

Wyrzutnia powietrza

To końcowy punkt instalacji, w którym powietrze zużyte wypływa z instalacji do atmosfery zewnętrznej. Wyrzutnię umieszcza się zazwyczaj na ścianie bocznej budynku lub na dachu.

Działanie instalacji

Do centrali wentylacyjnej wpływa powietrze z czerpni, a tam po przejściu przez filtr, przepływa przez wymiennik ciepła, gdzie jego strumień "krzyżuje się" ze strumieniem powietrza wywiewanego.
W wymienniku energia cieplna przekazywana jest ze strumienia wywiewanego (ciepłego) do strumienia nawiewanego (zimnego). Trzeba podkreślić, że w wymienniku te dwa strumienie są rozdzielone i nie mieszają się ze sobą. Dochodzi tylko do wymiany ciepła. Temperatura powietrza nawiewanego wzrasta (np. od -10°C do +5°C), zaś powietrza wywiewanego obniża się. Powietrze świeże zostaje tu wstępnie ogrzane. Powietrze zużyte kierowane jest następnie do wyrzutni.
Powietrze świeże, po wstępnym podgrzaniu, kierowane jest z centrali wentylacyjnej kanałami do pomieszczeń "czystych", a tu znajdują się wyloty powietrza - tzw. anemostaty nawiewne. W ten sposób powietrze świeże dostaje się domu. Tam powietrze podgrzewane jest przez system C.O. (np. ogrzewanie podłogowe, grzejniki naścienne, kominek). Następnie powoli wędruje przez wszystkie pomieszczenia całego domu i kierowane jest do pomieszczeń "brudnych". gdzie zasysane jest do kanałów odprowadzających i następnie kierowane jest tymi kanałami do centrali wentylacyjnej. Po oddaniu ciepła kierowane jest do wyrzutni powietrza skąd wypływa do atmosfery.

Budowa domu z wentylacją mechaniczną

projekt wentylacji mechanicznej dla domu

Co powinien zawierać projekt instalacji wentylacyjnej

 • wskazywać strefy budynku powietrza nawiewanego i usuwanego,
 • przebieg trasy kanałów, ich średnice, skrzynki rozdzielcze, skrzynki zbiorcze oraz ich izolacje termiczne
 • wskazywać dogodne miejsca umieszczenia czerpni i wyrzutni powietrza,
 • rozmieszczenie anemostatów (lub kratek) nawiewnych i wywiewnych uwzględniając najlepszy przepływ powietrza przez pomieszczenie
 • określać ilości powietrza nawiewanego i usuwanego z poszczególnych pomieszczeń,
 • obliczenia wymaganych strumieni przepływu powietrza w poszczególnych kanałach - ich prędkości przepływu, opory przepływu, jak też powinien uwzględniać opory na kształtkach, anemostatach, kratkach nawiewnych i wywiewnych, czerpni, wyrzutni, filtrach powietrza oraz GWC
 • na podstawie obliczeń łącznych przepływów i sumarycznych oporów przepływu powietrza wentylacyjnego, dobiera się wielkość centrali wentylacyjnej - wydajność [m3/h] oraz potrzebny jej spręż [Pa] oraz wskazuje konkretne centrale (rekuperatory) o niezbędnych parametrach technicznych spośród dostępnych na rynku modeli
Tagi: