DOMY CIEPŁE  i ENERGOOSZCZĘDNE
dom energooszczędny
jak wybudować dom energooszczędny

Ciepłe domy - budownictwo energooszczędne

Certyfikat energetyczny budynku

czyli świadectwo charakterystyki energetycznej

Od 1 stycznia 2009r. posiadania świadectw energetycznych przez określone rodzaje budynków nowo wznoszonych, modernizowanych, sprzedawanych i wynajmowanych oraz sprzedawane i wynajmowane lokale mieszkalne będą obowiązkowo musiały posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej, tzw. certyfikat energetyczny. Certyfikat ten jest dokumentem przygotowywanym przez specjalistę, niezależnego eksperta - ważnym 10 lat. Certyfikat energetyczny budynku to dokument, który określa klasę energochłonności budynku. Informacja ta pozwala oszacować w prosty sposób ile będzie kosztować ogrzewanie budynku w standardowym sezonie grzewczym.
Świadectwo energetyczne jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu zintegrowanej charakterystyki energetycznej, na podstawie, której następuje przyporządkowanie budynkowi klasy energetycznej. Świadectwo to stanowić ma, zgodnie ze zmianami wprowadzanymi do ustawy Prawo budowlane załącznik do książki obiektu budowlanego.
Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.
Podstawą do sporządzenia certyfikatu jest charakterystyka energetyczna budynku określona w projekcie budowlanym dla budynku nowo wznoszonego, a dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji projektowej - wyznaczana w wyniku inwentaryzacji.
Budynek oceniany porównany zostanie budynku referencyjnego, czyli budynku, który spełnia aktualne wymagania stawiane budynkom. Z punktu widzenia inwestora energochłonność budynku jest jedną z najważniejszych informacji koniecznych przy podejmowaniu decyzji o zakupie domu lub mieszkania, gdyż znajomość energochłonności budynku pozwala oszacować jakie będą średnie koszty ogrzewania.
Działania budowlane przeprowadzane w okresie ważności świadectwa, mające wpływ na zmianę jego charakterystyki energetycznej, skutkują koniecznością przygotowania nowego świadectwa, potwierdzającego dokonane w nim zmiany energetyczne. Jeśli po 10 - latach ważności świadectwa w budynku/lokalu mieszkalnym nie dokonano, żadnych modernizacji zadaniem audytora energetycznego jest potwierdzić jego aktualność i przedłużyć ważność na kolejne 10 lat. Świadectwo stanowić ma, zgodnie ze zmianami wprowadzanymi do ustawy Prawo budowlane załącznik do książki obiektu budowlanego.

dla przemysłu

Maty podłogowe przemysłowe

jako wyposażenie dla stanowisk obrabiarek - tokarek, frezarek, wiertarek ...
maty stanowiskowe do obrabiarek Maty podłogowe do stanowisk roboczych składają się z zazębiających się elementów 25x25 cm pozwalających na dopasowanie do miejsca. Stosowane są do obszarów przemysłowych, gdzie występują trudne warunki środowiskowe i występują duże obciążenia.
Maty są antypoślizgowe, stanowią dobrą izolację pracujących osób od posadzek nieogrzewanych, oraz od wilgoci na stanowisku pracy od zamoczonej posadzki. Są również stabilne i wytrzymałe na obciążenie użytkowe, a ukształtowane spadki brzegowe zapobiegają potknięciom. Stosowane są do bezpieczeństwa stanowisk roboczych przy maszynach - obrabiarkach.
Tagi: