BUDOWNICTWO
  budowa domu
budowanie domu
Koszty budowy domu
budowanie domu
Aspekty prawne budowy
budowanie domu
budowa domu - porady

Kominy w domach jednorodzinnych

Kominy mają za zadanie odprowadzenie z domu na zewnątrz dymu, spalin, wilgoci i zużytego powierza. Aby komin dobrze wypełniał swą funkcję w domu, musi mieć dobry ciąg. Inaczej nie będzie spełniał swojego zadania.

Najczęściej stosowane są tradycyjne kominy murowane z cegły ceramicznej, z pustaków ceramicznych, bądź z cegły licowej i klinkierowej.

Komin murowany w domu, to rozwiązanie sprawdzone w praktyce, trwałe i tanie. Może być on wykonany jako część konstrukcji budynku - będąc częścią ściany nośnej, albo może być też wykonany, jako konstrukcja samonośna - wówczas będzie się składał z fundamentu, trzonu z kanałami, wyczystki, wlotów, czapki kominowej, wylotów oraz obróbek blacharskich. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wyposażone odpowiednio w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelny mi drzwiczkami, a w przypadku występowania spalin mokrych również w układ odprowadzania spalin.

Wymagania dotyczące kominów murowanych

Na komin murowany z cegły, przygotuj cegłę pełną, wysokiej jakości - dobrze wypaloną oraz nie posiadającą spękań o klasie min. 15. Niedopuszczalne jest stosowanie białej cegły silikatowej, cegły dziurawki, bloczków z gazobetonu, pustaków ceramicznych

Komin powinien stanowić jednolitą konstrukcję - zabronione jest wykonywanie połączeń kanału dymowego w stropie lub przedzielanie komina stropem betonowym. Nie należy też wspierać na kominie wieńców, belek stropowych, czy krokwi.
Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.
Kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub średnicę 0,15m, a w przypadku kominków o większym otworze paleniskowym - co najmniej 0,14 x 0,27 m lub średnicę 0,18 m, przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiarów boków 3:2.

Zalecenia i wskazówki wykonawcze dla kominów

Fundament komina wykonuje się najczęściej w kształcie prostopadłościanu grubości 30 cm ze zbrojonego betonu. Na fundamencie wykonujemy izolację przeciwwilgociową, a następnie murujemy trzon komina.
Wielkość przewodów kominowych w kominie murowanym z cegły wynika z potrzeb dla jakich są wykonywane oraz z wymiarów cegły (25x12x6,5 cm). Trzeba też mieć na uwadze, że kotłów i kominków producent podaje w instrukcji, jaki powinien być minimalny przekrój komina.
Najmniejszy kanał ma wymiary 14x14 cm. Powierzchnie przewodów powinny być równe, gładkie i wyspoinowane, dlatego zaleca się murować je przy pomocy drewnianych lub stalowych szablonów.
Spoina między cegłami powinna być pełna i jak najcieńsza - do 1cm, szczególnie ważne jest zapewnienie szczelności między kanałami. Wnętrze kanału dymowego należy oczyścić z resztek zaprawy. Komin z cegły musi być otynkowany na całej długości, również na poddaszu. Najważniejszą sprawą przy budowie przewodu kominowego jest murowanie na zasadzie przewiązywania poszczególnych warstw. Oznacza to, że pionowe spoiny muszą być przesunięte o połowę długości cegły, czyli jakieś sześć centymetrów. W gładkich przewodach trudniej osadza się sadza i łatwiej się je czyści.
Na komin zakładamy czapę, która chroni go przed opadami atmosferycznymi. Pamiętać też należy o pozostawieniu w czapie otworów wylotowych przewodów dymowych i spalinowych.

Przykładowy układ kanałów i ich wymiary w kominie murowanym z cegły pokazano na rysunku obok. W przypadku gdy budujemy dom z kominkiem, więcej wskazówek wykonawczych dla komina można znaleźć w rodziale dotyczącym kominków.

Wykonując komin trzeba też pamiętać o wyczystce, która ma służyć czyszczeniu komina przez kominiarza. Jeśli w salonie będzie kominek, to wyczystkę lepiej umieścić w piwnicy, lub po drugiej stronie ściany, w pomieszczeniach mniej reprezentacyjnych, np. w kotłowni, pralni, garażu. Unikniemy wtedy przykrych sytuacji związanych z pracami kominiarskimi.

Ocieplenie komina

Gdy przewody kominowe są prowadzone w zewnętrznych ścianach domu, wówczas ściany zewnętrzne muszą być dobrze zaizolowane termicznie. Również w sytuacji, gdy komin przechodzi przez poddasze nieocieplone, to na zewnętrznych ścianach komina należy zastosować dodatkowe ocieplenie, np. z wełny mineralnej o grubości 5 cm. Ważne, żeby spaliny w kominie jak najmniej się wychładzały. Zaleca się również grupowanie przewodów dymowych i spalinowych razem z wentylacyjnymi - to zmniejszy straty ciepła. Pozwoli to zmniejszyć straty ciepła w kominie i zapewni lepszy ciąg. A bez dobrego ciągu będziemy mieć wiele kłopotów w trakcie użytkowania.

Ocieplenie komina jest też ważne z innego względu. Gdy komin wychładza się wówczas następuje w nim kondensacja pary wodnej co z kolei powoduje zawilgocenia i korozję komina oraz trudne do usunięcia wykwity na ścianach.

Dzieje się tak najczęściej przy niepełnym spalniu drewna, co jest wysoce niewłaściwą, lecz nierzadko spotykaną praktyką. W innej części witryny można znaleźć informacje na tematy takie, jak:
- "Komin zatykający się sadzą i smołą"
- "Efekty złego palenia"
- "Czyszczenie kominów z sadzy i smoły"

Rozmieszczenie kominów ponad dachem

Komin powinien mieć właściwy ciąg. Wyjście komina ponad dach jest bardzo ważne, gdyż tu właśnie dochodzi często do zaburzeń w funkcjonowaniu wentylacji i zaburzeń w odprowadzaniu spalin oraz dymu. Zaburzenia powodowane są przez wiatry, które powodują gwałtowne zawirowania powietrza i skoki ciśnienia zewnętrznego.
Wychodząc z kominem ponad dachy, musimy to zrobić na wysokość zapewniającą właściwy ciąg. Ważne jest również, aby zawirowania powietrza na dachu nie powodowały nawiewu do komina.
  • Ponad dachem o kącie nachylenia do 12° wylot komina powinien znajdować się co najmniej 60cm ponad poziomem kalenicy budynku.
  • Jeżeli dach ma większy kąt nachylenia niż 12° i pokryty jest materiałami łatwopalnymi (strzecha, gont drewniany), wyloty przewodów powinny znajdować się także minimum 60 cm powyżej poziomu kalenicy domu.
  • Jeśli zaś pokrycie dachu jest trudno palne lub niepalne (dachówka bitumiczna, blacha, dachówka ceramiczna), wyloty przewodów mogą się znajdować 30 cm ponad powierzchnią dachu, pod warunkiem jednak, że odległość pozioma od obudowy komina do powierzchni dachu wynosi przynajmniej 1 m.
  • Jeśli komin ma być obok elementu zasłaniającego (np. attyki, ściany lub innej przeszkody) wówczas dla prawidłowego jego funkcjonowania niezbędnym jest:
    • przy odległości do 1,5m - co najmniej o 0,3m wyżej od górnej krawędzi przeszkody
    • przy odległości 1,5-3m - co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody
    • przy odległości ponad 3 do 10m - ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od najwyższej przeszkody
Na rysunkach obok przedstawiono szczegóły rozmieszczenia kominów nad powierzchnią dachu.

Obecne trendy kominowe

Nowoczesne urządzenia grzewcze, takie jak kotły gazowe czy olejowe, to urządzenia mniej energetyczne (chłodniejsze) niż piece i tradycyjne (węglowe i drzewne) kotły grzewcze. Dla ich funkcjonowania potrzebne są zazwyczaj specjalne wkłady odprowadzające spaliny na zewnątrz do atmosfery. Powodem jest tu niższa temperatura spalin, która powoduje szybsze wychładzanie spalin, a w niższej temperaturze wykrapla się woda, która w połączeniu ze spalinami tworzy agresywne kwasy niszczące komin. Ponadto szybkie schładzanie spalin, to spadek ciągu w kominie, co przekłada się na gorsze funkcjonowanie komina. Tradycyjny komin murowany w takich warunkach będzie ulegał szybszej korozji, dlatego w takich sytuacjach stosuje się specjalne wkłady kominowe ze stali kwasoodpornej (z odprowadzeniem skroplin) umieszczane w kanałach kominowych, które eliminują te wady.
Zamiast kominów tradycyjnych stosuje się też systemowe kominy z kamionki odpornej na niszczące działanie skroplin.

Wkłady kwasoodporne, to oczywiście dodatkowy koszt związany z systemem grzewczym domu.

Budowa domu - komin

Murowanie komina z cegły


komin murowany do kominka

Komin murowany w domu

wymiary kanałów w kominie kanały dymowe i wentylacyjne

Kominy murowane - przewody kominowe

Oznaczenia kanałów na rysunkach: jaki komin dla kominkaKomin na dachu - zasady rozmieszczenia

umieszczenie komina na dachu

komin ponad dachem

wymiary komina

kominy - zaburzenia wentylacjiPamiętać też trzeba, że są to minimalne wymagania, a komin powinien mieć odpowiednią wysokość aby cug był dobry. Zbyt niski komin może sprawiać problemy.

Wymagania te dotyczą nie tylko kominów tradycyjnych murowanych, ale i innych kominów systemowych stosowanych często w nowoczesnych systemach grzewczych również kominów potrzebnych dla kominków.

Stosując nowoczesne kominy systemowowe nie możemy też zapominać o wentylacji w domu - właściwa wentylacja to zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.


Tagi: