BUDOWNICTWO
  budowa domu
budowanie domu
Koszty budowy domu
budowanie domu
Aspekty prawne budowy
budowanie domu
budowa domu

Budownictwo - projety

Projekty domów - kolekcje gotowych projektów

 • MURATOR - Kolekcje projektów + dużo przydatnych porad znanego miesięcznika
 • EXTRADOM - ponad 2000 gotowych projektów; prezentacja gotowych projektów domów jednorodzinnych
 • ARCHETON - ponad 700 propozycji gotowych projektów domów...
 • ARCHON - projekty domów - ponad 300 gotowych; ceny projektów z kosztami realizacji
 • DOMY ARKADY - gotowe projekty; budowa nowego domu, duży wybór projektów, dużo porad, domy energooszczędne ...
 • ARTEA - projekty domów - gotowe i indywidualne; domy małe, średnie i duże, parterowe, podpiwniczone i piętrowe, drewniane, bliźniaki i garaże
 • ARCHIGRAPH - TWÓJ NOWY DOM - katalog gotowych projektów; domy jednorodzinne parterowe, z poddaszem użytkowym, podpiwniczone, drewniane, bliźniaki, domy z garażem i bez
 • Jota Architekci - gotowe projekty; projekty domów jednorodzinnych, tradycyjnych i nowoczesnych, również indywidualne
 • PROJEKTY.DOMOW.PL - ; projekty domów, dużo porad; gotowe i indywidualne projekty domów jednorodzinnych, projekty wnętrz
 • DOMY NA HORYZONCIE projekty domów jednorodzinnych, w tym domy energooszczędne
 • POLSKIEDOMY.PL - przegląd projektów z całej Polski
 • DOMYWSTYLU.PL - Katalog ponad 300 gotowych projektów
 • DOBREDOMY.PL - gotowe projekty domów; projekty domów parterowych, parterowych z poddaszem, podpiwniczone oraz piętrowe, tradycyjne i nowoczesne
 • STUDIOKRAJOBRAZY.PL - KRAJOBRAZY - Autorskie Studio Architektury
 • LIPINSCY.PL - specjalizuje się w projektowaniu domów jednorodzinnych. Posiada kolekcję projektów autorskich, które prezentuje na łamach własnego ogólnopolskiego wydawnictwa "Ciepłe Domy"
 • DOM-PROJEKT.PL - autorski katalog projektów; domy małe, średnie i duże, parterowe, podpiwniczone i piętrowe, drewniane, bliźniaki i garaże
 • ARCHIPELAG.PL - ok. 600 projektów domów czeka na Ciebie; projekty domów - gotowe i indywidualne
 • KBPROJEKT.PL - projekty domów, porady, słownik budowlany, koszty budowy; katalog projektów, ale również ciekawa oferta budowy domów
 • STUDIO Z500 - Gotowe (katalogowe) projekty domów jednorodzinnych i garaży. Tanie i ekonomiczne domy. Projekty wnętrz, projekty na zamówienie,

Projekty domów


projekty domów

gotowe projekty domków

projekty gotowe

Projekowanie domów

Projekty domów
.....................................

.....................................

Biura Projektów
.....................................

.....................................

To ważne - przeczytaj

Informacja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego DPR/MK/I/023/1505/03
Na podstawie pisma GINB z dnia 01.07.2003 r. ( http://www.gunb.gov.pl/komunikat.html ), w sprawie możliwości wykorzystania tzw. projektów gotowych, jako projektów architektoniczno - budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego.

Zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906) projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, spełniający wymagania rozporządzenia, może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po przystosowaniu do wymagań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz do warunków otoczenia.

Oznacza to, że projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania (tzw. projekt gotowy), po przystosowaniu do warunków konkretnej inwestycji, może stanowić projekt architektoniczno-budowlany w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), będący częścią projektu budowlanego zatwierdzanego w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Każdy projekt budowlany dotyczy konkretnego obiektu, a zatem stanowi indywidualną dokumentację spełniającą wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 34 Prawa budowlanego). Prawo budowlane wymaga, aby za każdy projekt, stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę był odpowiedzialny projektant konkretnego obiektu budowlanego (osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz uprawniona do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie).

Należy podkreślić, że projekty gotowe, by spełniały wymagania określone w Prawie budowlanym, muszą być podpisane przez autorów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, natomiast projekty sporządzone przed wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 4, poz. 42 z późn. zm.), mogą nadal stanowić część projektu budowlanego przedstawianego przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę, niezależnie czy jego autor jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Wynika to z faktu, że w momencie sporządzania projektu nie było obowiązku przynależności do izb, a przepisy ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów nie odnoszą obowiązku przynależności do samorządu autorów projektów budowlanych sporządzonych przed powstaniem tego obowiązku - w tym do osób, które sporządziły projekt gotowy.

Za wszystkie rozwiązania zawarte w projekcie budowlanym odpowiada osoba dokonująca przystosowania projektu gotowego do wymagań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz do warunków otoczenia. Osoba ta jest projektantem w rozumieniu art. 20 Prawa budowlanego, ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu prawami i obowiązkami, w związku z czym musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego (zob. art. 6 ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów).

Oznacza to, że w celu spełnienia obowiązku, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, w projekcie budowlanym należy na stronie tytułowej zamieścić tylko dane osoby będącej projektantem. Przy czym, niezbędne jest złożenie podpisu na oryginalnym projekcie stanowiącym załącznik do wniosku. Pozostałe załączniki mogą stanowić kserokopię oryginału z naniesionym podpisem. Nie ma również potrzeby załączania do projektu kopii uprawnień osoby, która faktycznie sporządziła projekt gotowy, lecz jedynie osoby będącej projektantem, czyli pełniącej samodzielną funkcję w budownictwie (art. 12 Prawa budowlanego).

GINB
Tagi: