BUDOWNICTWO
  budowa domu
budowanie domu
Koszty budowy domu
budowanie domu
Aspekty prawne budowy
budowanie domu
budowa domu

Harmonogram budowy [cz.1]

Po co potrzebny jest harmonogram ?

Harmonogram budowy, to plan działań - krok po kroku, to nasz przewodnik w realizacji. Dzieli się w nim budowę na poszczególne etapy. Ustala co mamy zrobić, kiedy, w jakiej kolejności, kiedy niezbędna jest przerwa technologiczna na budowie. Służy optymalizacji całego procesu budowy. Pozwala zachować właściwe tempo budowy, uniknąć niepożądanych przerw w realizacji budowy oraz pomaga uniknąć błędów i wielu niepotrzebnych kosztów.

Zasady tworzenia harmonogramu budowy domu

Harmonogram budowy to bardzo przydatny dokument.
Pozwala on kontrolować proces budowy i zoptymalizować postęp robót. Dzięki niemu zachowamy właściwą kolejność, co pozwoli nam uniknąć niepotrzebnych przestojów, zaoszczędzić czas oraz uniknąć nadmiernych i niepotrzebnych dodatkowych kosztów, jak też zakończyć budowę w oczekiwanym terminie.

Postęp robót na budowie domu zależy w dużym stopniu od profesjonalizmu zatrudnionej ekipy budowlanej, doświadczenia pracowników oraz wyposażenia w odpowiedni sprzęt i narzędzia ułatwiające sprawne wykonywanie robót. Ale nie tylko to się liczy.
Przebieg prac i czas trwania budowy domu jednorodzinnego zależy od technologii budowy, dlatego dobrze będzie jeśli o przygotowanie harmonogramu poprosimy doświadczonego budowlańca np. kosztorysanta, technologa lub swojego kierownika budowy, który określi kolejność oraz czas trwania poszczególnych etapów. Podstawą będzie tu projekt architektoniczno-budowlany budynku wraz z instalacjami. Musimy tu współpracować z osobą przygotowującą harmonogram, żeby uszczegółowić niektóre dane w zakresie wyposażenia domu w instalacje, dotyczące np. rodzaju ogrzewania.
Ważne jest też zdecydować się i wskazać sposób realizacji domu:
- czy będzie to realizacja siłami własnymi, rodziny i przyjaciół - a jeśli tak, to w jakim zakresie
- czy też będziemy realizowali budowę sukcesywnie z wykorzystaniem wielu mniejszych i wyspecjalizowanych ekip budowlanych
- czy może będzie to jakaś nieduża firma, która będzie realizować w sposób kompleksowy cały zakres budowy, korzystając również z małych wyspecjalizowanych ekip wykonawczych. - a może będzie to jakiś system mieszany

Oprócz ilości robót, kolejności i czasu ich trwania, w harmonogramie uwzględnia się niezbędne przerwy technologiczne. Z harmonogramu odczytamy, jak układają się zależności pomiędzy poszczególnymi etapami.
W zależności od potrzeb harmonogram może mieć mniej lub bardziej szczegółowy charakter.

Dzięki harmonogramowi będziemy mogli kontrolować postęp robót na budowie i pracę ekipy budowlanej. Będziemy mogli sami ocenić kiedy dostarczać na budowę niezbędne materiały budowlane, tak aby nie nie było na budowie niepotrzebnych przestojów. Da nam to dużą kontrolę nad całym procesem i pozwoli na uniknięcie wielu niepotrzebnych "wpadek" i dodatkowych kosztów.

Jeśli na dodatek dysponujemy kosztorysem budowlanym to możemy połączyć te dwa dokumenty w harmonogram rzeczowo-finansowy. Powstanie nam w ten sposób dokument, z którego będą wynikać dodatkowo kwoty wydatków związanych z realizacją budowy. Będziemy wiedzieć kiedy trzeba przygotować odpowiednią do danego etapu kwotę środków finansowych na zakup materiałów, wynagrodzenie dla ekip budowlanych oraz usługi i opłaty związane z realizacją. Przygotowanie tego rodzaju dokumentu w sposób właściwy nie jest wcale proste, gdyż wymaga wiele wiedzy, doświadczenia w zakresie przygotowana i realizacji obiektów budowlanych. Warto więc zwrócić się o pomoc do zaprzyjaźnionego i doświadczonego budowlańca.

Mając harmonogram warto zacząć poszukiwania wykonawców poszczególnych etapów budowy domu i uzgadniać z nimi terminy realizacji, co powinno też znaleźć swoje odzwierciedlenie w harmonogramie.

Poniżej przedstawiono przykład takiego harmonogramu. Jest to harmonogram dość ogólny i w razie potrzeby warto sporządzić harmonogram bardziej szczegółowy dla poszczególnych etapów.
budowa domu - harmonogram
Tempo realizacji może być szybsze lub też być wydłużone, w zależności od dostępnych środków finansowych, od czasu, jaki możemy poświęcić budowie i od możliwości firm wykonawczych. Wpływ na tempo może też mieć pora roku i warunki pogodowe, a także warunki lokalne budowy - np. warunki dojazdu, trudne i ciasne otoczenie lub kolizyjne roboty.

W dalszej części przedstawiono bardziej szczegółowe rozwinięcie początkowych etapów budowy w harmonogram robót obejmujący:
(1) Roboty przygotowawcze, (2) Stan zerowy i (3) Stan surowy

Budowa domu - po kolei


fundamenty domu - wykopy

fundamenty betonowe

budowa domu - roboty murarskie

budowa domu - więźba dachowa

krycie dachu

stan surowy domu
Tagi: