BUDOWNICTWO
  budowa domu
budowanie domu
Koszty budowy domu
budowanie domu
Aspekty prawne budowy
budowanie domu


budowa domu

Działka pod budowę domu

Wybór, sprawdzenie i zakup działki

1. Szukamy odpowiedniej działki:
Upatrzmy na rynku kilka różnych działek. I niestety nie wystarczy wziąć pod uwagę jedynie estetyki ich otoczenia. Każda działka jest inna, tzn. wyróżnia się spośród innych indywidualnym zespołem tzw. cech rynkowych. Grunty sprzedawane pod budowę domów mogą też czasami kryć pułapki, z istnienia których warto wcześniej zdać sobie sprawę, żeby nie wpaść w żadną z nich.
Lokalizacja nieruchomości
Istotna będzie też odległość do pracy, szkół, lekarzy, sklepów a i do najbliższych sąsiadów. Jedni bowiem boją się odludzia, drudzy nienawidzą zaglądać do cudzej kuchni przez okno. Zazwyczaj im dalej działka leży od centrum miasta tym jest tańsza. Nawet jeśli posiadamy samochód, należy sprawdzić też inne połączenia komunikacyjne. Istotne są nie tylko na wypadek awarii auta, ale i dla gości odwiedzających nas oraz nasze dzieci.
Media czyli uzbrojenie terenu
Plac uzbrojony, to znaczy taki, do którego doprowadzony jest prąd i woda, jest na ogół droższy od nieuzbrojonego o około 10 do 15 procent. Uzbrajanie terenu i formalności z tym związane są nie tylko kosztowne i czasochłonne, ale czasem i kłopotliwe. Przy szacowaniu i porównywaniu kosztów warto dowiedzieć się z jak daleka będziemy musieli doprowadzić brakujące media. Czy wodę da się doprowadzić od odległego od nas o kilkaset metrów sąsiada, czy będziemy kopać na podwórku studnię? W zakładzie energetycznym dobrze jest też ustalić wysokość kosztów rozbudowy sieci. Jeżeli działka leży we wsi może się pojawić problem z odprowadzeniem ścieków. W grę może wchodzić budowa szamba lub ekologicznej oczyszczalni ścieków. Budowa tej drugiej nie tylko wymaga większych niż szambo pieniędzy, ale i obwarowana jest licznymi przepisami prawnymi, które utrudniają uzyskanie obowiązujących pozwoleń. Poza tym nie wolno budować oczyszczalni tam, gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych.
Lokalne warunki gruntowe - geologiczne i hydrologiczne
Trzeba sprawdzić czy działka nie jest położona niżej niż otaczający ją teren, czy nie jest podmokła, czy po opadach nie zalega na niej woda, jaki jest poziom wody w studniach i na przyległym terenie. Warto też sprawdzić czy teren nie znajduje się na terenach zalewowych, co mogłoby być kłopotem w przypaku powodzi.
Wpływa to wszystko na decyzję o wyborze projektu, na możliwość podpiwniczenia budynku, konieczność podniesienia budynku w terenie, czy konieczność stosowania specjalnych izolacji wodochronnych, zaś w trakcie robót ziemnych mogą wystąpić kłopoty z odwodnieniem wykopów.
Domy mieszkalne usytuawane w wilgotnym terenie narażone są np. na wilgoć, wykwity soli, grzyb domowy i niekorzystny klimat wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych.
Grunty podmokłe na ogół też wykluczają stawianie podpiwniczonego domu a fundamenty budynku trzeba specjalnie izolować. Budując tu dom skazujesz się na życie w dosyć niezdrowym, wilgotnym środowisku a podczas ulew i wiosennych roztopów na uciążliwości związane ze zwiększoną ilością wody wokół domu.

2. Sprawdzenie miejscowych planów
Powinniśmy sprawdzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Plany te znajdziemy w urzędzie gminy. Składają się one z map i części opisowych - obie części są dla nas ważne. Z planów tych wynika jakie jest przeznaczenie gruntu - czy jest to działka budowlana, rolna czy rekreacyjna, jakie są zamierzenia gminy w odniesieniu do sąsiednich terenów (czy w pobliżu nie zaplanowano budowy drogi szybkiego ruchu, oczyszczalni ścieków albo wysypiska śmieci). Z części opisowej planu możemy dowiedzieć się np. o dopuszczalnej wysokości planowanych obiektów, liniach zabudowy czy projektowanym uzbrojeniu terenu. Planowane bowiem w sąsiedztwie inwestycje wpłyną nie tylko na jakość naszego życia, ale i na wartość posesji. Dobrze, jeśli w pobliżu powstanie kort tenisowy czy park. Zdecydowanie jednak lle, gdyby tuż obok zaplanowano spalarnię śmieci, stację benzynową lub niewielki zakład, który stosowałby przy produkcji chemikalia. Może to stanowić istotną uciążliwość.

3. Bardzo ważnym krokiem jest sprawdzenie księgi wieczystej
Księgi takie znajdują się w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych. Każdy może je przeglądać, zaś przeglądanie ich jest bezpłatne. Aby obejrzeć księgę musimy znać jej numer. Informacji tej powinien nam udzielić obecny właściciel gruntu. Z księgi możemy dowiedzieć się między innymi: - kto jest właścicielem działki (czasem właścicieli może być kilku, trzeba też uważać na nieuregulowane stany prawne nieruchomości, gdyż mogą one utrudnić i wydłużyć proces jej nabycia) - czy działka jest obciążona służebnością drogi koniecznej, czyli prawem sąsiadów do przejeżdżania i przechodzenia przez grunt lub innym ograniczonym prawem rzeczowym - czy nieruchomość jest obciążona hipoteką czyli czy ciąży na niej dług. Nieaktualne dane są w księdze podkreślone czerwonym kolorem. Przeglądając księgę należy zwrócić uwagę, czy nie ma w niej wzmianki o złożonym wniosku o dokonanie wpisu (wniosek taki będzie dopiero rozpatrywany i interesujące nas informacje mogą ulec zmianie.
Aby sprawdzić treść księgi wieczystej potrzebny będzie jej numer, który trzeba wpisać do wyszukiwarki.

Przeglądarka ksiąg wieczystych
Elektroniczne Księgi Wieczyste

4. Kupno działki wymaga umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego
Przy nabywaniu działki zalecana jest ostrożność. Przede wszystkim należy poprosić osobę sprzedającą o podanie tytułu prawnego do ziemi i okazanie wypisu z ksiąg wieczystych (z datą nie starszą niż sprzed trzech miesięcy bowiem tyle taki wypis jest ważny). Jedną z czyhających na nas przy kupnie nieruchomości pułapek może okazać się obciążenie hipoteką - czy właściciele zaciągali kredyty bankowe, których gwarancją spłaty jest kupowany przez nas grunt. Jeśli pochopnie uwierzymy, że dotychczasowy właściciel placu spłacił kredyty i jedynie nie uporządkował jeszcze księgi, po czym okaże się to kłamstwem, bank będzie dochodził swych praw i zgłosi roszczenia wobec już naszej działki. Zmiana właściciela będzie bez znaczenia.

5. Opłaty:
Do ustalonej z właścicielem ceny działki musimy doliczyć inne wydatki. Dodatkowo przyjdzie nam zapłacić opłatę skarbową w wysokości 2 procent od wpisanej w umowę wartości działki. Im większa cena działki, tym wyższa też opłata. Jeśli szukamy działki przez pośrednika, również jemu będziemy winni gażę w wysokości 1,5 do 3% ceny kupowanego placu. Do obowiązkowych kosztów należy też opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej, podatek od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie.

Budowa własnego domu


budowa domu - tyczenie fundamentów

fundamenty - roboty ziemne

budowa domu - fundamenty

dom - roboty murowe

projekty gotowe
Tagi: