BUDOWNICTWO
  budowa domu
budowanie domu
Koszty budowy domu
budowanie domu
Aspekty prawne budowy
budowanie domu
budowa domu

Harmonogram budowy domu [cz.2]

Stan zerowy i surowy - harmonogram robót

Poniżej przedstawiono przykładowy harmonogram inwestorski robót, obejmujący roboty przygotowawcze oraz realizację robót stanu zerowego (fundamentów) i robót stanu surowego (konstrukcji nadziemia i dachu).

Harmonogram ten może być przygotowany różnie - w zależności od potrzeb i sposobu realizacji budowy domu.
Dla poniższego przykładu przyjęto założenie, że dom będzie realizowany z zaangażowaniem własnym inwestora. Inwestor sam będzie kupował niezbędne materiały budowlane oraz umawiał się z fachowymi ekipami na realizację poszczególnych etapów robót z powierzonych im materiałów. Jest to często spotykany sposób realizacji domów. Sposób ten pozwala na lepszą kontrolę wydatków i jest polecany dla inwestorów, którzy mają ograniczone zasoby finansowe. Prowadząc budowę w ten sposób można zaoszczędzić na cenach materiałów. A jeśli dysponujemy jeszcze umiejętnościami budowlanymi, to niektóre z tych robót możemy wykonać sami, oszczędzając na przyszłe potrzeby. Warunek jest jeden - inwestor musi tu dysponować czasem na zaangażowanie się w ten proces budowy. I trzeba się do tej roli koordynatora budowy dobrze przygotować.

Jeśli tego czasu brak, a dysponujemy większymi zasobami finansowymi, to lepiej zlecić te czynności fachowej firmie budowlanej. Oczywiście w takiej sytuacji trzeba spisać umowę o realizację wszystkich tych robót.

Trzeba też pamiętać o tym, że harmonogram robót to rozwinięcie harmonogramu ogólnego budowy domu - a więc kwoty i terminy w obu harmonogramach powinny się zgadzać. Oba harmonogramy w razie potrzeby powinniśmy też aktualizować w miarę postępu robót, co zazwyczaj jest niezbędne i pozwala nam kontrolować budżet i terminy. Przechodząc do zamieszczonego poniżej harmonogramu, to umieszczono w nim dwie rubryki kosztowe "M" - materiały i "U" - usługi (koszty fachowych brygad, usług sprzętowych i transportowych, najmu sprzętu, itp.), jakie pojawią się w trakcie realizacji robót.

budowa domu - harmonogram robót Z harmonogramu odczytamy jakie musimy zapewnić środki finansowe na zakup materiałów i realizację robót oraz kiedy one będą potrzebne. Harmonogram pozwala też na bieżącą kontrolę wydatków. Z harmonogramu odczytamy również na kiedy powinniśmy zgromadzić materiały na konstrukcję dachu oraz kiedy zamówić ekipę cieśli do wykonania więźby dachowej.
Ale uwaga:
Aby uniknąć przykrych niespodzianek, warto mieć wyliczone ilości potrzebnych materiałów. Do roli koordynatora budowy trzeba się więc dobrze przygotować. Takie zestawienia materiałowe dobrze jest zamówić na etapie kosztorysowania robót. Brak dobrze przygotowanych zestawień materiałów potrzebnych do wykonania poszczególnych robót może spowodować niepotrzebne przestoje ekip roboczych. A jeszcze większe będzie rozczarowanie jeśli okaże się, że w budżecie jest za mało pieniędzy na potrzebne materiały.


Harmonogramy te można dalej rozwijać i uszczegóławiać, odpowiednio do potrzeb i sposobu realizacji budowy. Obok pokazano, jak można przygotować taki szczegółowy harmonogram.

Budowa domu - po kolei

[cz.3] -

Harmonogram szczegółowy robót

Inaczej będzie wyglądał harmonogram, gdy zamierzamy wykonywać np. stan zerowy budynku siłami własnymi, lub z dużym zaangażowaniem własnym - robocizna własna. Tu będzie przydatny bardziej szczegółowy harmonogram i będzie polegał rozplanowaniu robót w czasie. Dobrze jest tu znać kolejność poszczególnych prac i przynajmniej szacunkowy czas potrzebny na ich wykonanie, aby z jednej strony właściwie organizować roboty i uniknąć niepotrzebnych przestojów, z drugiej strony móc kontrolować pracowników, a z trzeciej dostarczać w odpowiednim czasie materiały budowlane.

Poniżej wskazówki i wytyczne jak przygotować taki harmonogram:

Harmonogram szczegółowy wykonania stanu zerowego będzie obejmował następujące prace i ich czas trwania:
 • geodeta - wytyczenie fundamentów [1 dzień],
 • zdjęcie humusu i wykonanie wykopu koparką pod fundamenty [1-2 dni],
 • wykonanie podbudowy z warstwy betonu podkładowego [1 dzień],
 • wykonanie deskowania ław fundamentowych [2-4 dni],
 • ułożenie zbrojenia ław fundamentowych [2-3 dni],
 • układanie mieszanki betonowej w deskowaniach ław fund. [1 dzień],
 • wykonanie przejść instalacyjnych pod fundamentami [1-2 dni],
 • demontaż deskowań ław fundamentowych [1 dzień],
 • wykonanie izolacji ław fund. [1-2 dni],
 • wykonanie deskowania ścian fundamentowych [2-4 dni],
 • układanie mieszanki betonowej w deskowaniach ścian fundamentowych [1 dzień],
 • zaizolowanie poziome i pionowe przeciwwilgociowe fundamentów oraz termiczne ścian fund. [1-2 dni],
 • rozprowadzenie instalacji podposadzkowej przed wylaniem warstwy betonu podkładowego [1 dzień],
 • obsypanie ścian gruntem z jego zagęszczeniem [2-3 dni],
 • wykonanie podłoża pod posadzkę parteru [1-2 dni],
Trzeba też pamiętać o pielęgnacji betonu po zdjęciu szalunków - przynajmniej przez 7 dni
Tagi: