na skróty

BUDOWNICTWO - budowa domu

Jak znaleźć i wybrać odpowiednią działkę - na co zwracać uwagę. Co trzeba sprawdzić, jeśli przygladamy się jakiejś działce pod kątem jej zakupu. Gdzie szukać odpowiednich informacji. Jak sprawdzić kto jest właścicielem i czy działka jest obciążona jakimiś długami lub czy posiada wady prawne albo ma nieuregulowany stan prawny. Na tym etapie warto zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Trzeba też sprawdzić treść księgi wieczystej. Jakie opłaty poniesiemy w związku z zakupem działki.
Potrzebny nam będzie projekt budowlany domu. Musimy wejść w kontakt z osobą uprawnioną do projektowania - zazwyczaj z architektem, u którego musimy taki projekt zamówić. Jakie jeszcze kroki nas czekają w początkowym okresie starań o wybudowanie własnego domu.
Co musimy zrobić aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Gdzie składamy wnioski i jakie decyzje możemy uzyskać.
Co to jest decyzja o warunkach zabudowy, do czego służy i kto ją wydaje. Kiedy możemy wystąpić o Warunki Zabudowy. Do jakiego urzędu złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Ile się czeka na decyzję o pozwoleniu na budowę.
Gdy masz już projekt budowlany domu, pozwolenie na budowę i zgromadzone (przynajmniej częściowo) fundusze na jego budowę. Czy zamierzamy budować dom własnymi siłami i własnym staraniem, czy zlecić fachowej firmie budowlanej. Jak się przygotować do rozpoczęcia i realizacji budowy. Musimy mieć Kierownika Budowy i Dziennik Budowy. Czy na etapie budowy możemy trochę zmienić projekt budowlany - kto decyduje o zmianach. Jakie dokumenty gromadzić w okresie budowy - co będzie potrzebne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie domu.
Ofert na gotowe projekty domów jest dużo w internecie. Tu znajdziesz setki różnych projektów - jaki wybrać, który projekt będzie odpowiedni do naszych potrzeb i do działki. Czy zakup takiego projektu jest wystarczający aby rozpocząć budowę. Jak trzeba przystosować taki projekt do naszej działki i kto to powinien zrobić. Pomocy architekta nie unikniemy - projekt taki musi być jeszcze przystosowany do wymagań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz do warunków otoczenia.

Działaj tak, aby zoptymalizować koszty budowy

Jak przygotować się do realizacji domu ? Po co potrzebny jest harmonogram, co zawiera i jak go przygotować ? Jakie są rodzaje harmonogramów i jaki będzie nam przydatny. Harmonogram robót
Harmonogram budowy domu to plan rzeczowo-finansowy, który pomoże zoptymalizować czas i koszty realizacji.
Dobrze przygotowany harmonogram budowy pozwoli kontrolować jej przebieg i uchroni od niepotrzebnych przestojów oraz wzrostu kosztów budowy.
Podstawowe własności konstrukcji z betonu. Wady konstrukcji betonowych. Co to jest klasa betonu. Własności mieszanek betonowych. Układanie mieszanki betonowej w deskowaniach. Wiązanie betonu - początek wiązania i koniec wiązania betonu - co musimy wiedzieć. Twardnienie betonu. Ważne wskazówki wykonawcze. Pielęgnacja betonu i jej znaczenie dla wytrzymałości betonu.
 • Podstawowe rodzaje stropów stosowane w budownictwie jednorodzinnym.
 • Stropy o konstrukcji drewnianej. Zalety i wady stropów drewnianych.
 • Stropy monolityczne o konstrukcji żelbetowej.
 • Stropy żelbetowe gęstożebrowe: strop Akermana, strop Teriva, strop Fert - jak wykonywać.
 • Rodzaje materiałów ściennych
 • Jaka ściana - z pustaków ceramicznych, czy z bloczków gazobetonowych
 • Własności termiczne, akustyczne, klimat
 • Co wybrać na mury
Konstrukcje drewniane dachu - wskazówki. Wybrane definicje pojęć związanych z konstrukcjami drewnianymi. Więźba dachowa. Wiązary o konstrukcji drewnianej. Tu dowiesz się co to jest jętka, krowiew, kleszcze, płatew, stolec, wiatrownice, tężniki.
 • Kominy w domach jednorodzinnych
 • Wymagania dotyczące kominów murowanych
 • Zalecenia i wskazówki wykonawcze dla kominów
 • Ocieplenie komina
 • Rozmieszczenie kominów ponad dachem
 • Obecne trendy kominowe
Na co należy zwracać uwagę przy odbiorach Zgodność z projektem Jakość tynków ścian i sufitów Jakość ułożenia glazury Równość podłóg i warstw wyrównawczych Jakość drzwi, okien, parapetów. Na co zwracać uwagę przy odbiorze robót dachowych Instalacje sanitarne - skontroluj przynajmniej szczelność zaworów i połączeń. Instalację gazową może odebrać tylko uprawniony do tego specjalista. Instalacje elektryczne - konieczny protokół z kontroli przez osobę z uprawnieniami. Wskazówki odnośnie jakości wykonania elewacji
Do czego potrzebny jest harmonogram. Jakie informacje zawiera harmonogram. Zasady tworzenia harmonogramu budowu domu.
Harmonogram ogólny budowy domu - powinien obejmować całość inwestycji.
Harmonogram robót - będzie przydatny, gdy realizujesz budowę domu systemem gospodarczym
Dużo adresów do witryn z poradami w zakresie wykonywania poszczególnych robót. Porady techniczne, prawne, organizacyjne.
Tu znajdziesz przepisy budowlane:
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym reguluje zasady polityki przestrzennej nie tylko na poziomie jednostki samorządu terytorialnego.
Ustawa Prawo Budowlane określa zasady związane z projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Przepisy dotyczące zasad określania powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.
Te informacje mogą być przydatne, gdy realizujesz roboty budowlane przez firmę. Korzystając z usług budowlanych masz prawo do rękojmi z tytułu wadliwie wykonanej usługi. Uprawnienie to wynika z Kodeksu cywilnego. A w przypadku gwarancji udzielonej przez usługodawcę, wówczas jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

System planowania przestrzennego w Polsce

Różne przepisy prawne dotyczące sposobów liczenia powierzchni użytkowej - ustawa o podatkach i opłatach lokalnych; ustawa o podatku od spadków i darowizn; ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.
Jak liczyć powierzchnię użytkową - regulacje prawne Od właściwego określenia powierzchni będą zależeć opłaty. Polskie normy dotyczące powierzchni użytkowej Na co zwracać uwagę - jak sprawdzić, czy powierzchnia użytkowa jest dobrze policzona
Tu dowiesz się czym jest obiekt budowlany, co to jest budynek i budowla. Czym różni się budynek mieszkalny wielorodzinny od jednorodzinnego. Jakie są inne rodzaje budynków. Jakie są rodzaje zabudowy. Mieszkania i pomieszczenia w budynkach. Co to jest pomieszczenie mieszkalne. Czym się różni lokal użytkowy od mieszkania.
Definicje pojęć związanych z architekturą.
Tu dowiesz się np. co to jest antresola, atrium, co to są bonie, co to jest dach mansardowy, co to jest facjata, co to jest lukarna, co to jest gargulec, wykusz. Co wyróżnia wiatę od innych budynków. Czym jest wykusz


Domy energooszczędne

Na co idzie zużywana przez nas energia.
Straty energii cieplnej w zwykłym domu jednorodzinnym - dlaczego ciepło ucieka.
Standardy energetyczne polskich budynków.
Wartość opałowa paliw.
 • Co to jest budownictwo energooszczędne
 • Klasyfikacja energooszczędności budynków
 • Kiedy budynek jest energooszczędny
 • Budynek energooszczędny a zdrowie
 • Co to jest budynek pasywny energetycznie
 • Termoizolacyjność przegród zewnętrznych
 • Jaki powinien być dom, żeby oszczędzał energię
 • Współczynnik przewodzenia ciepła
 • Opór cieplny warstwy jednorodnej "R"
 • Współczynnik przenikania ciepła "U"
 • Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło
 • Co to są mostki termiczne
Jak mniej płacić za ogrzewanie domu. Im mniejsza powierzchnia przegród zewnętrznych, tym mniejsze straty ciepła - zwróć uwagę na wskaźnik A/V. Bryła budynku jest ważna dla energooszczędności. Wykorzystanie nasłonecznienia - to dodatkowe zyski energetyczne. Wytyczne dla projektowania budynków energooszczędnych.

Budynki energooszczędne

- które elementy budynku wymagają izolacji termicznej
- izolacja budynku od gruntu
- ściany zewnętrzne - jak ocieplić, aby budynek był energooszczędny
- stropy i stropodachy - kiedy i które izolować
- Jak okna wpływają na utratę ciepła
- Okna energooszczędne
- Parametry okien energooszczędnych
- Drzwi zewnętrzne
- Montaż okien i drzwi zewnętrznych w ścianach

Wentylacja w domu energooszczędnym

Wentylacja w domu może być wykonana w wersji tradycyjnej, czyli jako grawitacyjna (naturalna), lub w wersji nowoczesnej mechanicznej. W domach energooszczędnych właściwym rozwiązaniem jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Tu dowiesz się w jaki sposób działa, na czym to polega. Pokażemy, że warto ją mieć i wcale nie musi być kosztowna w budowie, a na etapie użytkowania daje komfortowy klimat w domu i może przynieśł wiele oszczędności.
Sposób ogrzewanie w domu trzeba dobrze przemyśleć.
Jakie rozwiązania zastosować w domu. Jakie jest zapotrzebowanie domu na energię cieplną. Kocioł gazowy, pompa ciepła, a może ogrzewanie elektryczne.
Koszty ogrzewania gazem ziemnym w domu energooszczędnym.

Domy niskoenergetyczne

Gruntowy wymiennik ciepła dla domu energooszczędnego

Darmowa energia z gruntu dla wentylacji mechanicznej i ogrzewania domu.
Rodzaje gruntowych wymienników ciepła.
Gruntowy żwirowy wymiennik ciepła - godny polecenia - zalety GWC. Jak wykonać żwirowy wymiennik ciepła - porady, wskazówki.
Koszty wykonania żwirowego GWC

Kominek w domu energooszczędnym - zasady

Jak wykonać kominek, żeby był funkcjonalny, żeby nie smolił, a dawał przyjemne ciepło w domu. Co zrobić, żeby kominek był tani w wykonaniu, a jednocześnie żeby działał dobrze. Jakie są podstawowe zasady użytkowania kominków. Jakie najczęściej popełniamy błędy w budowie i użytkowaniu kominka.
Czy dom energooszczędny musi dużo kosztować.
Na czym możemy zaoszczędzić. Czym ogrzewać dom energooszczędny, żeby było ekonomicznie.
Jak dobrze i tanio wybudować dom niskoengergetyczny.
Koszty inwestycyjne i koszty eksploatacyjne różnych sposobów ogrzewania - zestawienie porównawcze
Certyfikat energetyczny budynku to dokument, który określa klasę energochłonności budynku. Zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię. Kiedy i kogo obowiązuje.