DOMY CIEPŁE  i ENERGOOSZCZĘDNE
dom energooszczędny
koszty budowy domu energooszczędnego

Systemy ogrzewania w domu energooszczędnym - co wybrać ?

Jakie ogrzewanie dla domu energooszczędnego

Tu przedstawione zostaną różne warianty i możliwości zapewnienia ciepła w domu. Ze względu na to, że systemy centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU) są najczęściej ze sobą związane więc w poniższych analizach przedstawiono analizę kosztów obu systemów. Łączna kwota ich wykonania w czasie budowy oraz koszty eksploatacyjne w okresie zamieszkania pozwolą podjąć właściwszą decyzję.

Pokazano też jakie będą koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, gdy wyposażymy dom w dodatkowe urządzenia, jak np. kominek, GWC lub instalację fotowoltaiczną - co pozwoli ocenić przydatność systemu ogrzewania pod względem ekonomicznym i funkcjonalnym.

Jak poprzenio analizy dotyczą domu o powierzchni ok. 100-120 m2. Zapotrzebowanie takiego domu energooszczędnego na energię do ogrzewania wynosi ok. 8200 kWh/rok.
Energia do ogrzania ciepłej wody użytkowej (dla 4 osób) wynosi ok. 3000 kWh/rok.
 

Ogrzewanie podłogowe wodne z kotłownią gazową

dodatkowo wspomaganą przez GWC podłączony do instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła.

Koszty inwestycyjne (wykonanie) podane w poniższej tabeli obejmują:
 • Instalację podłogową wodną
 • Kotłownia (kocioł gazowy kondensacyjny dla CO i CWU, instalacja gazowa, wkład kominowy 2-rurowy z nierdzewki, bufor, zestaw pompowy, automatyka)
 • Wykonanie przyłącza gazowego
W następnych kolumnach tabeli podano roczne koszty gazu dla CO, CWU i eksploatację urządzeń.
Zakres robót inwestycyjnych Wykonanie
[tys. zł]
CO
[zł/rok]
CWU
[zł/rok]
Eksploatacja
[zł/rok]
Instalacja CO i CWU 27,4 1800 700 300
GWC żwirowy 8,0 -180 bezobsługowy
Możliwe oszczędności:
wykonanie GWC - robocizna własna
-3,5
Razem 31,9 1620 700 300
Na koszty eksploatacyjne składa się koszty przeglądów kominiarskich, koszty energii do obsługi urządzeń kotłowni, przeglądy serwisowe.
Przyjęto tu, że GWC zmniejszy zużycie gazu o ok. 10%.
GWC oprócz energooszczędności ma szereg innych zalet związnych z wentylacją domu, ale nie jest koniecznym urządzeniem dla domu - może go nie być wcale.
 

Ogrzewanie podłogowe wodne z pompą ciepła typu powietrze-woda (P-W)

Koszty inwestycyjne (wykonanie) w tabeli obejmują:
 • Instalację podłogową wodną
 • Pompę ciepła typu powietrze-woda dla CO i CWU, bufor, zestaw pompowy, automatykę
W następnych kolumnach tabeli podano roczne koszty energii elektrycznej dla CO, CWU oraz koszty eksploatacji urządzeń.
Zakres robót inwestycyjnych Wykonanie
[tys. zł]
CO
[zł/rok]
CWU
[zł/rok]
Eksploatacja
[zł/rok]
Instalacja CO i CWU z pompą ciepła P-W 37,2 1500 580 300
Możliwe dodatkowe oszczędności na etapie SSZ - rezygnacja z komina -4,0
Razem 33,2 1500 580 300
 

Ogrzewanie podłogowe elektryczne wspomagane kominkiem akumulacyjnym

+   pompa ciepła P-W dla wytworzenia ciepłej wody użytkowej (CWU)
+   wspomaganie ogrzewania przez kominek z obudową akumulacyjną.

Koszty inwestycyjne (wykonanie) podane w poniższej tabeli obejmują:
 • Instalację podłogową elektryczną "kablową"
 • Pompę ciepła typu powietrze-woda dla CWU
 • kominek
W następnych kolumnach tabeli podano roczne koszty wytworzenia ciepła dla CO i CWU.
Zakres robót inwestycyjnych Wykonanie
[tys. zł]
CO
[zł/rok]
CWU
[zł/rok]
Eksploatacja
[zł/rok]
Instalacja el. CO - podłogowa 14,5 5200 bezobsługowe
Pompa ciepła dla CWU - 3kW 9,5 580 bezobsługowe
Kominek z obudową akumulacyjną 8,3 -830 drewno - 180
Możliwe oszczędności:
wykonanie kominka - robocizna własna
-2,0
Razem 30,3 4370 580 180
Powyższe kwoty zużycia energii elektrycznej oszacowano przy taryfie całodobowej G11.
A jeśli komuś będzie odpowiadała taryfa G12, to te koszty mogą być niższe.


Przyjęto tu, że w ciągu sezonu w kominku spalimy tylko 1mp drewna, za cenę 180 zł/mp.
Wytworzona w ten sposób energia cieplna przy sprawności spalania 65% wyniesie:
Edr = 2000 kWh *65% = 1300 kWh, która zastąpi energię elektryczną.
Koszt zaoszczędzonej energii elektrycznej wyniesie: 1300 kWh *0,64 zł/kWh = 830 zł
co przedstawiono w powyższej tabeli.
Spalenie 1mp drewna pozwoli nam zaoszczędzić 830-180 =650 zł, co pokazano w tabeli powyżej. A to tylko 1 mp drewna. Przy częstszym używaniu kominka te oszczędności mogą być istotnie wyższe.

W tym przypadku pomieszczenie typu "kotłownia" nie będzie potrzebna - zaoszczędzimy trochę przestrzeni i możemy ją wykorzystać na inne cele, np. na garderobę, pralnię, suszarnię, spiżarnię lub na etapie projektowania można w ogóle zrezygnować z tej powierzchni i zaoszczędzić na budowie domu - szacunkowo ok. 15 000 zł.
 

Ogrzewanie podłogowe elektryczne wspomagane panelami fotowoltaicznymi

+ pompa ciepła P-W dla CWU ~3 kW
+ zestaw fotowoltaiczny 5 kW.

Koszty inwestycyjne (wykonanie) podane w poniższej tabeli obejmują:
 • instalację podłogową elektryczną "kablową" - ogrzewanie podłogowe akumulacyjne
 • pompę ciepła typu powietrze-woda dla CWU
 • zestaw fotowoltaiczny 5 kW
Zakres robót inwestycyjnych Wykonanie
[tys. zł]
CO
[zł/rok]
CWU
[zł/rok]
Eksploatacja
[zł/rok]
Instalacja el. CO - podłogowa 14,5 5200 bezobsługowe
Pompa ciepła dla CWU - 3kW 9,5 580 bezobsługowe
Możliwe dodatkowe oszczędności na etapie SSZ - możemy zupełnie rezygnować z komina, jeśli nie będzie kominka -4,0
Zestaw fotowoltaiczny - 5 kW 22,0 -2760 bezobsługowe
Możliwe oszczędności: - dotacja -5,0
Razem 37,0 2440 580
Podobnie j/w koszty energii elektrycznej oszacowano przy taryfie całodobowej G11.

Dzięki panelom FV oszczędność na kosztach zużycia energii wyniesie ok. 2760 zł/rok:
Obliczenie oszczędności - przyjęte założenia:
 • Instalacja FV o mocy 5 kWp wytwarza rocznie ok. 4500÷5000 kWh energii elektrycznej.
  Przyjmijmy, że cała ilość wytworzonej energii w okresie całego roku wyniesie 4700 kWh.
  Nie jest to ilość energii wystarczająca do ogrzania domu. Reszta będzie pochodzić z sieci.
 • Przez ok. połowę roku (październik - marzec), czyli połowa całej energii będzie zużywana bezpośrednio do ogrzewania domu (ogrzewanie podłogowe akumulacyjne), bez oddawania do sieci czyli 4700/2 = 2350 kWh
 • Przez ok. połowę roku (kwiecień - wrzesień), czyli dla pozostałej części wyprodukowanej w ciągu roku energii przyjęto poziom autokonsumpcji w wysokości 20% (energia zużywana bezpośrednio w domu, bez oddawania do sieci), czyli 4700/2*20% = 470 kWh.
  Pozostała ilość energii będzie przekazywana do sieci i będzie wykorzystana w okresie późniejszym (zimowym) do ogrzewania. Ta ilość energii objęta będzie współczynnikiem prosumenta 0,80
  czyli zwrot z sieci wyniesie: 4700/2*80%*0,80 = 1504 kWh
 • cenę energii przyjęto w wysokości 0,64 zł/kWh
Uzyskana oszczędność wyniesie: (2350+470+1504)*0,64 = 2767 złotych w ciągu roku,
co w zaokrąglonej wartości ~2760 zł przedstawiono w powyższej tabeli.

Tak skonfigurowany zestaw instalacyjny do ogrzewania, w porównaniu do innych, jest trochę droższy w budowie i eksploatacji od pozostałych zestawów pokazanych powyżej. Ma jednak niewątpliwą zaletę - jest bezobsługowy. Warto więc go rozważyć w planach budowy.
Ale warto też wziąć pod uwagę, że nie będzie potrzebne pomieszczenie "kotłowni" - więc na już etapie projektowania można z niej zrezygnować i zaoszczędzić na budowie domu dodatkowo
ok. 15 000 zł, co zmniejszy istotnie koszty inwestycyjne.
Ponadto przy ogrzewaniu domu prądem z fotowoltaiki, można będzie skorzystać z ulgi podatkowej, co dodatkowo zmniejszy wydatki inwestycyjne o ok. 3000 zł.
UWAGA: Wszystkie koszty przedstawiono w poziomie cen 2020/2021.

Budowa domu energooszczędnego

 • przemyślany projekt domu
 • trzeba zwrócić uwagę na bryłę domu - im prostsza, tym lepiej - prostokąt, bez balkonów, wnęk, loggi
 • dobra izolacja przegród zewnętrznych - dobrej jakości materiały i jak najmniej mostków termicznych
 • dach też powinien być jak najprostszy - bez lukarn, najlepiej dwuspadowy. Taki dach będzie stanowił dobrą bazę pod panele fotowoltaiczne.
 • lepszy budynek piętrowy niż parterowy - mniejsze A/V
 • wykorzystać naturę - korzystne usytuowanie względem słońca może dać wiele oszczędności
 • Okna 3-szybowe bez nawietrzaków, część nieotwierane; usytuowane od strony południowej - to umożliwi najlepsze wykorzystanie darmowej energii słonecznej.
 • zapewnić budynkowi maksymalną powietrzną szczelność
 • Budynek z dobrze zaizolowanymi przegrodami zewnętrznymi i maksymalnie szczelny
 • instalacja wentylacji mechanicznej
 • System ogrzewania o wysokiej sprawności
 • rozważyć wykonanie GWC
 • rozważyć wykonanie kominka z obudową akumulacyjną

Wybrane koszty budowy domu energooszczędnego

Tagi: